Kế hoạch này đã được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc thông qua ngày 28/4 vừa qua.

Theo Tân Hoa xã, trọng tâm của kế hoạch là nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều giám đốc doanh nghiệp nhà nước tiêu xài công quỹ một cách xa hoa, lãng phí; yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước xây dựng phương thức quản lý dân chủ, trong sạch, phù hợp luật pháp, chú trọng nhiều hơn tới yêu cầu và đỏi hỏi của xã hội, đồng thời xây dựng cơ chế phòng chống tham nhũng hiệu quả

TTX