Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang đã quán triệt tới tất cả cán bộ lãnh đạo các cấp về công tác bảo vệ Đại hội 17. Theo đó lãnh đạo các cấp cần coi trọng công tác tư tưởng, nhận thức - phải coi đây là công tác đột xuất, trọng điểm, nhất là tại thủ đô Bắc Kinh bởi đây là nơi diễn ra Đại hội 17.

Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang yêu cầu Công an Bắc Kinh phải quán triệt công tác bảo vệ tới từng cán bộ lãnh đạo và đơn vị chuyên môn. Còn công an các địa phương khác phải hỗ trợ, phối hợp và giúp đỡ Công an Bắc Kinh hoàn thành tốt công tác bảo vệ Đại hội 17.

Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang nhấn mạnh, trong dịp bảo vệ Đại hội 17, các đơn vị công an cần phải giải quyết kịp thời, triệt để những nhân tố gây mất ổn định ngay từ khi mới manh nha.

Ngoài ra, Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp phải phân công rõ trách nhiệm tới từng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc.

Đại hội 17 được dư luận trong và ngoài Trung Quốc quan tâm, theo dõi bởi diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến nhạy cảm, khó lường.

Hơn nữa, đây là đại hội quan trọng đối với đất nước có hơn 1,3 tỷ dân - sẽ tiến hành thảo luận nhiều báo cáo, đồng thời đề ra những chiến lược trọng đại, cũng như thảo luận điều lệ Đảng (sửa đổi).

Theo giới truyền thông, lý luận về "quan điểm phát triển khoa học" và "xã hội hài hòa" của Ban lãnh đạo Đại hội 16 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào lãnh đạo sẽ được đưa vào điều lệ Đảng.

Điều lệ Đảng (sửa đổi) sẽ vẫn kiên trì việc lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng "3 đại diện" làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Đại hội 17 sẽ tổng kết công tác Đảng kể từ Đại hội 16 đến nay, đánh giá tổng kết những kinh nghiệm kể từ khi Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa (tháng 12/1978), xác định chiến lược thúc đẩy toàn diện công cuộc cải cách mở cửa, xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng Đảng.

Trong đó nhấn mạnh, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, thúc đẩy phát triển một cách khoa học và thúc đẩy xã hội hài hòa. Đại hội 17 cũng sẽ tiếp tục đề ra hướng phát triển kinh tế và chính trị trong 5 năm tới.

Ngoài ra, Đại hội 17 còn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương mới. 2007 là năm thứ 29 Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách mở cửa (1978-2007), năm thứ 15 chuyển nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa và cũng là năm đẩy nhanh tiến trình chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật, đại khai phát miền Tây, thành thị hoá và một số chiến lược quan trọng khác.

Mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là tập trung thực hiện hiện đại hoá đất nước để nhanh chóng đưa nước này vươn lên thành cường quốc hiện đại.

Tính đến nay đã có hơn 1.000 phóng viên của 258 hãng thông tấn, báo chí thuộc 42 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực đăng ký tham gia đưa tin về đại hội lần này và họ sẽ tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội 17 vừa mới được khai trương (8/10).

Đây là lần đầu tiên, Trung tâm Báo chí Đại hội 17 mở một trang web chuyên cung cấp tư liệu chính thức và phong phú về lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Quốc Trung