Hệ thống thanh toán của Nga sẽ được xây dựng dựa theo mô hình công ty cổ phần với 100% vốn thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga và ngân hàng này sẽ không có quyền tham gia vốn điều lệ công ty sớm hơn 2 năm kể từ ngày thành lập.

Hệ thống thanh toán của Nga sẽ được xây dựng dựa theo mô hình công ty cổ phần với 100% vốn thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga.

Bộ luật mới được Tổng thống Putin ký ban hành sẽ cấm các nhà cung cấp giải pháp thanh toán, cơ sở thanh toán và các bên tham gia hệ thống thanh toán đơn phương chấm dứt dịch vụ và nghĩa vụ thực hiện giao dịch. Ngoài ra, nó còn buộc các hệ thống thanh toán quốc tế phải nộp 25% doanh thu trung bình hằng ngày vào một tài khoản đặc biệt của Ngân hàng Trung ương Nga mỗi quý.

Ngày 5/5, Hệ thống thanh toán đa quốc gia Visa của Mỹ cho biết sẽ hợp tác với chính quyền Moskva để giảm tới mức thấp nhất các thiệt hại mà những thay đổi có thể gây ra cho các khách hàng Nga. Một đại diện của Visa khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Nga để tìm ra một giải pháp hữu hiệu”. Trước đó, hệ thống thanh toán điện tử MasterCard cũng bày tỏ lo ngại về những thay đổi này.

Ngoài Ngân hàng Trung ương Nga, hai ngân hàng khác là Sobinbank và CMP Bank cũng chịu chung số phận khi những người sở hữu chúng cũng bị Mỹ cho vào danh sách đen

Linh Hà