Mục đích của việc này là nhằm xác minh lại những tố cáo về việc CIA vi phạm nhân quyền khi bắt giam người vô cớ và sử dụng các nhà tù bí mật ở nước ngoài làm nơi giam giữ nghi phạm khủng bố.

Theo thông tin đăng tải trên báo chí Mỹ hồi tuần trước, chương trình bắt giam bí mật của CIA được thực hiện từ năm 2002 và có ít nhất 100 nghi phạm khủng bố bị liệt vào "danh sách đen" và đã bị đưa đến giam giữ ở ít nhất là 2 nhà tù trên 2 châu lục khác nhau

Sông Thương