Ngày 10/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng về việc P5+1 và Iran đạt Thỏa thuận khung về vấn đề hạt nhân I-ran, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam hoan nghênh Thỏa thuận khung ngày 2/4 giữa P5+1 và Iran, coi đây là một nỗ lực hướng tới việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.

Chúng tôi mong muốn các bên liên quan tiếp tục đàm phán nhằm sớm đạt được một Thỏa thuận toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran vì hòa bình và phát triển ở khu vực”.

T.Minh