Tuy nhiên, ý tưởng hợp nhất các vùng, xoá sổ cả một khu vực hành chính và tạo ra một thủ đô Paris lớn hơn của Tổng thống Nicolas Sarkozy đã vấp phải sự phản đối từ phe đối lập cũng như một số tổ chức khác. Nhiều đảng viên Xã hội coi kế hoạch cải tổ là âm mưu làm giảm sự ảnh hưởng của họ tại khu vực đang chiếm đa số.

Trước đây, cựu Thủ tướng Edouard Balladur từng đưa ra ý tưởng tương tự nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở khắp nơi, thậm chí gây bất đồng quan điểm trong chính phủ.

Dự kiến, nhiều cuộc tranh luận về "bản đồ chính trị trong tương lai của nước Pháp" sẽ diễn ra trong thời gian tới

P.A.