Tại buổi lễ chuyển giao nhiệm vụ, ông Lê Lương Minh sẽ có bài phát biểu nhậm chức nhấn mạnh các trọng tâm cũng như nhiệm vụ chính của tân Tổng thư ký ASEAN trong nhiệm kỳ 5 năm (2013-2017). Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Marty Natalegawa sẽ tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trước lễ nhậm chức chính thức 3 ngày, ông Lê Lương Minh đã đến Jakarta để nhận nhiệm sở, bộ máy nhân sự làm việc tại Ban thư ký ASEAN với gần 300 người.

Ông Lê Lương Minh được các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN phê chuẩn làm Tổng thư ký ASEAN tại hội nghị cấp cao lần thứ 21 hồi tháng 11 năm ngoái tại Phnom Penh (Campuchia).

Theo nguyên tắc của ASEAN, vị trí Tổng thư ký được đề cử và đảm nhiệm luân phiên giữa 10 nước thành viên. Lần đầu tiên Việt Nam chính thức có đại diện đảm nhiệm vị trí này và như vậy phải 50 năm nữa, Việt Nam mới có một đại diện tiếp theo làm Tổng thư ký ASEAN

Huyền Chi