Đây là cuốn sách do Học viện Viễn Đông thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt phối hợp xuất bản cùng với nhóm tác giả gồm ông Anatoly Voronin và Evgeny Kobelev - hai nhà Việt Nam học nổi tiếng.

Trong cuốn sách, các tác giả đã nêu nhiều ví dụ về sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, khoa học, văn hóa, giáo dục và thể thao. Với sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô và các nước bạn bè XHCN, nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ sau khi đất nước Việt Nam thống nhất năm 1975 đến đầu thập niên 1990, Liên Xô vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế, trong đó trước hết phải kể đến Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt-Xô Vietsovpetro, đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu trong ngành khai thác dầu khí tại Đông Nam Á. Các trường đại học Liên Xô đã đào tạo hơn 30.000 cán bộ cho Việt Nam, trong đó có hơn 3.500 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Nhiều cựu sinh viên từng theo học các trường Liên Xô đã giữ những trọng trách tại Việt Nam.

Trong điều kiện lịch sử mới, hai nước đã khắc phục sự trì trệ trong quan hệ. Nga là nước đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao trong nguyên tắc khuôn khổ mới - quan hệ đối tác chiến lược. Hiện nay, nhiệm vụ đặt ra trước hai nước là tăng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD

T.T.