Các radar sẽ bao gồm nhiều hệ thống thuộc nhiều lớp và nhiều biến thể khác nhau. Cụ thể là loại radar Gamma-S, Nebo-U và Podlyot-K. Bộ Quốc phòng nước này cũng hiện đại hóa 2 trạm radar Desna và Kasta.

Một trạm radar của Nga.

Cũng theo Đại tá Alexei Zolotukhin, Quân đội Nga đã theo dõi 40 vụ phóng tên lửa trong và ngoài nước Nga trong năm 2012. Các trạm radar mới là một phần của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Hệ thống này không chỉ theo dõi các tên lửa đạn đạo và vật thể ngoài không gian. Bộ Quốc phòng Nga sẽ xây dựng những trạm radar mới vào cuối năm 2013.

Những trạm radar mới sẽ thay thế trạm radar Gabala tại Azerbaijan mà Quân đội Nga đã ngừng sử dụng từ cuối tháng 12/2012. Tất cả các trạm mới sẽ được điều khiển bởi một trung tâm đặt trụ sở tại thành phố  Armavir phía nam Krasnodar

Thanh Bình (theo RIA)