Như vậy, 40 năm sau khi tài liệu tối mật của Lầu Năm Góc về cuộc chiến tranhViệt Nam bị tiết lộ và gây nhiều tranh cãi, Chính phủ Mỹ đã quyết định công khai những tài liệu và sách lịch sử liên quan tới cuộc chiến phi nghĩa này.

Với tên gọi chính thức "Quan hệ Mỹ-Việt giai đoạn 1945-1967: Nghiên cứu do Bộ Quốc phòng thực hiện", tài liệu tối mật này nêu chi tiết hành động can dự quân sự và chính trị của Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn 1945-1967. Tài liệu do Thứ trưởng Quốc phòng lúc đó là Robert McNamara đặt làm vào tháng 6-1967 nhằm ghi lại thấu đáo lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam.

Tuy nhiên, tài liệu này đã tiết lộ mức độ can dự quân sự của Mỹ ở Việt Nam lớn hơn nhiều so với những gì đã được công bố. Một phần tài liệu này do cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Ellsberg cung cấp lần đầu tiên được công bố trên trang nhất của tờ New York Times năm 1971.

Theo đó, chính quyền Tổng thống Lyndon Johnson đã nói dối có hệ thống không chỉ với công chúng mà còn nói dối cả với Quốc hội về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Ngay lập tức, làn sóng dữ dội phản đối chiến tranh ViệtNam nổ ra và khiến Tổng thống Lyndon Johnson quyết định không tái tranh cử

PV