Đây là cuộc họp trù bị nhằm chuẩn bị chương trình hoạt động, nội dung nghị sự, đồng thời rà soát danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các hội nghị ASEAN sắp tới. Tham dự cuộc họp ASEAN SOM có các đoàn quan chức cao cấp đến từ 10 nước thành viên ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Đoàn các quan chức cấp cao Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu.

Theo chương trình nghị sự được đệ trình, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan dự kiến sẽ tập trung thảo luận những vấn đề mang tính cấp thiết đối với sự phát triển của ASEAN hiện nay, quyết tâm hoàn tất kế hoạch hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay, trong đó thực hiện các dự án hợp tác hội nhập khu vực đã có, xây dựng thêm các dự án mới, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chương trình quảng bá hình ảnh của ASEAN, đồng thời thảo luận những kế hoạch hợp tác cụ thể tiếp theo sau khi hình thành cộng đồng chung ASEAN, xây dựng Tầm nhìn ASEAN giai đoạn từ 2015-2025.

Các quan chức cao cấp ASEAN cũng sẽ trình các Bộ trưởng kế hoạch rà soát lại quá trình 7 năm thực hiện Hiến chương ASEAN, từ đó cải tổ lại bộ máy hoạt động sao cho hiệu quả hơn trên 3 trụ cột chính: Cộng đồng an ninh chính trị; Cộng đồng kinh tế và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội.

Chương trình nghị sự được đệ trình lên các Bộ trưởng cũng sẽ nhấn mạnh vai trò của Ban thư ký ASEAN, thống nhất cao về các kế hoạch mang tính tổng thể của ASEAN, trong đó đặc biệt là phát huy tính kết nối Cộng đồng, thúc đẩy nhanh các sáng kiến mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác, thúc đẩy sự tham gia và gắn kết sâu rộng hơn của các đối tác trong tiến trình xây dựng cấu trúc khu vực, củng cố và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Các nước ASEAN cũng thống nhất lập trường chung về các vấn đề quốc tế được quan tâm như vấn đề Biển Đông, chương trình hạt nhân Iran, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia… và các thách thức an ninh phi truyền thống để đệ trình lên các bộ trưởng ASEAN trong các cuộc họp tiếp theo. Bên cạnh các nội dung chương trình họp của các Bộ trưởng, các quan chức cao cấp của ASEAN cũng rà soát một loạt danh mục văn kiện sẽ được ký kết như Tuyên bố chung Hội nghị AMM 48, các tuyên bố chủ tịch, thông cáo về các cuộc đối thoại...

PV (theo TTXVN)