Theo đó, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 21, Hội nghị phát triển nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2 và các sự kiện về ASEAN sẽ diễn ra trong vòng một tuần (từ ngày 18/5 đến 25/5). Chủ đề chính của hội nghị là "Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển", với các lĩnh vực ưu tiên của các nước ASEAN như quản lý nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng nghề, đào tạo kỹ năng nghề, phát triển thông tin thị trường lao động, tăng cường quản lý lao động...

Là diễn đàn hợp tác chuyên ngành cấp cao nhất của ASEAN về lao động nhằm trao đổi các chính sách phát triển nhân lực, lao động-việc làm, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động, lao động di cư và các vấn đề khác liên quan đến lao động trong khu vực, lần này, hội nghị tập trung vào đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động của các Bộ trưởng ASEAN giai đoạn 2005-2010 và phương hướng triển khai kế hoạch của các Bộ trưởng Lao động ASEAN trong thời gian tới; xem xét việc thông qua một số văn kiện liên quan đến các hoạt động của ALMM trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng Lao động các quốc gia thành viên ASEAN cũng sẽ thảo luận các kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, lao động-việc làm và an sinh xã hội với Bộ trưởng Lao động các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đặc biệt, Hội nghị Nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2 sẽ đưa ra các biện pháp trung hạn và dài hạn nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động thông qua giáo dục và đào tạo phù hợp hơn và có chất lượng hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động

H.C.