Có 7 đảng chính trị tham gia tranh cử giành 559 ghế Hội đồng thủ đô/tỉnh và 3.555 ghế Hội đồng thành phố/quận/huyện trên cả nước Campuchia trong cuộc bầu cử lần này. Các đảng này gồm CPP, đảng Hòa hợp dân tộc Khmer (KNUP), đảng FUNCINPEC, đảng Quốc tịch Khmer (KNP), đảng Thanh niên Campuchia (CYP), đảng Ý chí Khmer (KWP) và đảng Cộng hòa Khmer (KRP).

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc bầu cử, Phó Chủ tịch NEC Nuth Sokhom cho biết tổng cộng 11.565 ủy viên hội đồng xã/phường đã đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội đồng cấp trên trong cuộc bầu cử ngày 26-5, chiếm 99,94% tổng số cử tri hợp lệ. 

Các cuộc bầu cử đã diễn ra hòa bình, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện tốt và không xảy ra bạo lực. Quan chức trên cũng nêu rõ các cuộc bầu cử đã được tổ chức tự do và công bằng.

Tổng cộng có khoảng 1.010 quan sát viên từ nhiều nhóm xã hội, trong đó có Liên đoàn Thanh niên Campuchia và các tổ chức dân sự xã hội, tham gia giám sát cuộc bầu cử này.

Các cuộc bầu cử bắt đầu vào lúc 7h ngày 26-5 (theo giờ địa phương) và kết thúc lúc 15h cùng ngày tại tổng cộng 203 điểm bỏ phiếu trên toàn Campuchia.

PV