Tác giả công trình nghiên cứu dân số thế giới của Viện nghiên cứu nhân khẩu học Pháp (Ined) ông Gilles Pison. Nguồn ảnh:ined.fr

Cũng vào khoảng thời gian đó, Ấn Độ với dân số 1,6 tỉ người sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Cuối thế kỷ 21, dân số thế giới sẽ vào khoảng từ 10 -11 tỉ người.

Ngoài ra, nghiên cứu trên cũng cho biết, vào năm 2050 dân số châu Phi sẽ tăng từ mức 1,1 tỉ người hiện nay lên 2,5 tỉ và chiếm 25% dân số thế giới. Lý giải nguyên nhân của mức tăng trên, tác giả của công trình nghiên cứu ông Gilles Pison cho hay, tỉ lệ sinh hiện nay ở "Lục địa đen" là 4,8 con trên một phụ nữ cao gấp đôi mức trung bình của thế giới là 2,5.

Vào năm 2050, dân số của Mỹ sẽ đạt mức 1,2 tỉ dân so với con số 316 triệu hiện nay, châu Á sẽ là châu lục đông dân nhất thế giới với dân số lên tới 5,2 tỉ người.

Dự án nghiên cứu của Viện nghiên cứu nhân khẩu học Pháp có kết quả tương tự như dự báo của Liên Hợp Quốc và Ngân hàng thế giới

Bình Nguyễn (theo Tiếng nói nước Nga)