Báo Granma số ra ngày 4/8 nhấn mạnh: "Từ điển tư tưởng Fidel Castro" là một công cụ vô cùng có giá trị trong trận chiến tư tưởng của thế giới đương đại cũng như đối với nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba".

Buổi lễ ra mắt cuốn sách sẽ được tác giả Salomon Susi Sarfati tổ chức tại thủ đô La Habana. Với 340 trang, cuốn từ điển bao gồm những bài diễn văn của đồng chí Fidel Castro từ năm 1959 đến năm 2006, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Lời giới thiệu của cuốn sách nêu rõ, đây là tuyển tập ý thức hệ của đồng chí Fidel Castro từ những tư tưởng và đề xuất mang tính chính trị, triết học và giáo dục cơ bản

PV