Trong bức thư viết trên trang web kể trên, Chủ tịch Fidel Castro nhấn mạnh, tôi không mong muốn và cũng không chấp nhận giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Tổng tư lệnh quân đội nữa.

Chủ tịch Fidel Castro cho biết, quyết định kể trên xuất phát từ lý do sức khỏe và đã đến lúc bầu Hội đồng Nhà nước cũng như các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Hội đồng này. Được biết, Quốc hội sẽ họp vào hôm 24/2 để bầu nhân sự mới.

Dự kiến ông Raul Castro, em trai Chủ tịch Fidel Castro sẽ trở thành người kế nhiệm bởi ông đã lãnh đạo đất nước kể từ tháng 7/2007 đến nay

A.P.