Được biết, Chủ tịch Fidel Castro và Tổng thống Hugo Chavez đã thảo luận về nhiều lĩnh vực như lịch sử và mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển và bền vững, tình hình tại Mỹ Latinh, cũng như những thách thức nghiêm trọng mà nhân loại đang phải đương đầu
H.L.