FSA đã phạt Ngân hàng Norda 5,4 triệu euro và Ngân hàng Hendelsbankel 3,75 triệu euro.

Cơ quan quản lý tài chính Thụy Điển đã kịch liệt phê bình Norda.

 “ Nhiều năm qua, Nordea đã không tuân thủ quy định chống rửa tiền. Ngân hàng này không lường trước được rủi ro liên quan đến những nhóm khách hàng khác nhau và trong một số trường hợp không hề có sự cảnh giác rằng họ có những khách hàng gây rủi ro cao”, FSA cho biết trong một tuyên bố.

 “Điều này đồng nghĩa, nếu có người cố ý rửa tiền hoặc tài trợ tài chính cho khủng bố, họ có thể làm ngon lành mà Nordea không hề có khả năng phát hiện ra. Vấn đề này rất nghiêm trọng”, tuyên bố FSA nêu rõ

Trụ sở Ngân hàng Nordea ở Smålandsgatan 17 
SE-105 71 Stockholm, Thụy Điển.

FSA cho biết, khiếm khuyết tại ngân hàng Handelsbanken được xem là ít nghiêm trọng hơn. Trong khi cảnh báo nặng nề đối với Nordea, FSA phê bình Handelsbanken với lời lẽ “nhẹ nhàng” hơn.

 “Handelsbankel đã không tuân thủ nguyên tắc chống rửa tiền trong nhiều lĩnh vực”, FSA tuyên bố.

 “Những thiếu thót này khá nghiêm trọng  và đồng nghĩa Handelsbanken đã thoát khỏi rủi ro cao đang bị lợi dụng bởi những kẻ rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố”, FSA cho biết thêm.

Theo FSA, có hơn 10,8 tỷ euro được rửa ở Thụy Sỹ hàng năm.

Phạm Trúc (Theo Wort.Lu)