Được biết, những tên này đã bị bắt khi đang chuẩn bị xâm nhập vào Tây Tạng để thực hiện kế hoạch phá hoại. Những tên này đều không có giấy tờ hợp lệ và đã nhanh chóng khai nhận khi bị cảnh sát tra hỏi.

Cảnh sát Ấn Độ đang tiếp tục truy bắt những kẻ có mưu đồ tương tự bởi họ không cho phép những phần tử chống đối sử dụng đất nước họ chống lại nước khác

Hương Ly