Bình quân mỗi ngày, guồng máy hành chính phải xử lý tới 45.000 hồ sơ, thủ tục nên để phục vụ tốt người dân, DN, chưa kể số cán bộ không chuyên trách cấp phường, xã, hiện TP Hồ Chí Minh có hơn 130 ngàn cán bộ, viên chức (CB-VC)… 

Đó là thông tin được lãnh đạo thành phố đưa ra để lý giải vì sao địa phương này lại chọn việc chi trả thu nhập tăng thêm cho CB-VC và cơ chế phân cấp, ủy quyền làm khâu đột phá sau khi được phép thí điểm áp dụng cơ chế đặc thù.

Bước vào xuân mới Kỷ Hợi 2019, quyết tâm đột phá từ nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính của thành phố mang tên Bác đã chính thức vận hành, mở ra nhiều kỳ vọng...

Cần sự tận tâm

Tại Hội nghị triển khai Đề án ủy quyền và chi trả thu nhập tăng thêm cho CB-VC, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, dân số thành phố đông; mỗi CB-VC của thành phố phục vụ khoảng 700 người, cao gấp đôi của cả nước nên khối lượng công việc mỗi CB-VC phải đảm trách là không nhỏ.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố trong một lần đi kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở.

“Những năm gần đây, năng suất lao động của thành phố đã cao gấp 2,7 lần mức bình quân của cả nước. Đây là cơ sở để thành phố thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ CB-VC. Việc áp dụng thu nhập tăng thêm sẽ tạo động lực để CB-VC làm việc tốt hơn; phát huy tính sáng tạo, góp phần đem đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, tổng dự toán để chi trả thu nhập tăng thêm cho CB-VC năm 2018 ở mức hơn 3.241 tỷ đồng, sang năm 2019, con số này sẽ là 7.236 tỷ đồng do mức chi trả tăng thêm được nâng từ 0,6 lên 1,2 lần. Đến năm 2020, khoản chi này sẽ tiếp tục tăng lên gấp rưỡi khi mức áp dụng đã được HĐND thành phố quyết là 1,8 lần. 

Giám đốc Sở Nội vụ xác định, căn cứ để chi trả thu nhập tăng thêm dựa trên đánh giá của người quản lý trực tiếp CB-VC về hiệu quả làm việc. Tiêu chí đánh giá dựa theo thang điểm 100 và 4 mức xếp loại, song chỉ có những người thuộc 2 mức “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” mới được hưởng thu nhập tăng thêm. Việc đánh giá cũng dựa vào điều kiện, đặc điểm công việc và những công việc được giao cụ thể. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người sẽ được tập thể đánh giá công khai.

Để kịp thời động viên, khơi gợi tinh thần mẫn cán của từng CB-VC trong bộ máy hành chính, thành phố đã bắt đầu chi trả khoản thu nhập tăng thêm từ quý II-2018. “Việc đánh giá cán bộ phải thật chính xác, nếu không sẽ gây tình trạng so bì, nghi kị lẫn nhau. Đơn vị nào để xảy ra dư luận không tốt, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố”,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - ông Lê Thanh Liêm nói.

Thời điểm sắp bước sang năm mới 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố - ông Trần Vĩnh Tuyến thẳng thắn nhìn nhận: Vấn đề cải cách thủ tục hành chính chưa chuyển biến như mong muốn, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp…

Bình quân mỗi ngày guồng máy hành chính của “đầu tàu” phải xử lý tới 45.000 hồ sơ, thủ tục, cao hơn lượng hồ sơ của một tỉnh nhỏ mỗi năm. Do đó, lãnh đạo thành phố nói để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, năm 2019, thành phố sẽ tiếp tục rà soát trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Để kiểm soát bộ máy hành chính, kiểm soát CB-VC đơn vị cơ sở, thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cơ chế xin lỗi dân, cán bộ nào xin lỗi xong mà không khắc phục sẽ bị xử lý ngay. Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến. Do vậy, lãnh đạo thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong việc làm quen với cách làm này.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, trong năm qua, thành phố chứng kiến nhiều vụ việc sai phạm của cán bộ. Đây là điều rất buồn và đáng tiếc. Chỉ ra 6 “công thức” sai phạm dễ nhận biết mà đội ngũ CB-VC thành phố phải tránh để yên tâm làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị, nếu không tránh được sai phạm dễ gặp phải, CB-VC nên đi làm việc khác.

Bởi làm CB-VC là tự nguyện, chấp hành luật pháp để phục vụ nhân dân. Ưu đãi cho đội ngũ CB-VC bằng thu nhập tăng thêm, nhưng thành phố cũng nghiêm khắc với cán bộ sai phạm khi trong năm 2018, từ 1.500 ý kiến phản ánh của người dân và báo chí, thành phố đã làm rõ và xử lý 238 trường hợp vi phạm.   

Ủy quyền 85 đầu việc để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn

Sau thời gian xây dựng khung chính sách, Đề án ủy quyền 85 đầu việc cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đã được thành phố chốt thời điểm triển khai vào ngày đầu năm 2019. Môi trường, đô thị, kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội, khoa học… là các nội dung được UBND thành phố ủy quyền, phân cấp trách nhiệm cho cấp dưới.

Giảm tải cho các cơ quan, đơn vị hành chính đang là yêu cầu bức thiết của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nói về mục đích của việc ủy quyền, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc này giúp người dân được đáp ứng các quyền mà pháp luật cho phép tốt hơn; giúp doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc ủy quyền cho các quận huyện, sở ngành, cơ quan đơn vị hành chính sẽ tạo điều kiện cho UBND thành phố tập trung giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp, trọng tâm. Cùng lúc sẽ giúp tăng cường trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc để công việc được giải quyết hiệu quả hơn do những đơn vị này gần dân, sát dân hàng ngày. Vấn đề là các cơ quan, đơn vị hành chính được ủy quyền cần phải nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm; làm sao để đáp ứng được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - ông Lê Thanh Liêm cho rằng, thực hiện ủy quyền và thu nhập tăng thêm vừa là áp lực, vừa là động lực. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới, thủ trưởng đơn vị và mỗi CB-VC cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm để hoàn thành tốt việc thí điểm cơ chế đặc thù của thành phố. Các quận huyện, sở ngành và cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị nhân lực, đáp ứng được yêu cầu về khối lượng và chất lượng công việc được giao sau khi nhận ủy quyền. 

Lý giải việc thành phố chọn chủ đề đẩy mạnh cải cách hành chính cho năm mới 2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, đây là vấn đề gắn với người dân, doanh nghiệp và đây cũng là khâu mà người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng.

Do vậy, từng cơ quan, đơn vị cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và phải xem cải cách hành chính là khâu đột phá trong năm 2019 vì người dân, vì doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố khẳng định, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, “đầu tàu” kinh tế của cả nước cũng tập trung đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử; triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0; phấn đấu là địa phương đi đầu của cả nước trong triển khai mạng viễn thông 5G thời gian tới.

Đức Thắng