Mỗi dịp tết, hàng triệu lượt người từ khắp mọi miền đất nước đến đây, vượt hàng trăm bậc thang lên đến tận điện thờ Bà dâng hương. 

Tuy nhiên, trong số hàng triệu lượt khách ấy, không chỉ có những người đến nơi tôn nghiêm bằng lòng thành kính để nhận phước lành mà còn có những người đến đây bằng thái độ thiếu ý thức văn hóa gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Phan Linh