Ông Nguyễn Anh Toàn trình bày với PV Báo CAND.

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên, ngày 12/7, ông Trịnh Khắc Sửu, Giám đốc Công ty XDGT Phú Yên, có Văn bản số 238/XDGT giải trình đã thừa nhận sự thật trên và cho biết, hàng năm doanh nghiệp đều xác lập đơn giá tiền lương, sau khi cơ quan thẩm quyền phê duyệt, Công ty XDGT Phú Yên xây dựng quy chế trả lương nội bộ trên cơ sở định mức công việc và kế hoạch giá trị sản lượng được giao. Trong báo cáo tài chính cuối năm của Công ty XDGT Phú Yên có quyết toán quỹ lương, khoản tiền chênh lệch giữa quỹ lương quyết toán và quỹ lương thực tế đã chi là quỹ lương thừa.

Ông Sửu khẳng định, quỹ lương thừa có thể hiện trên quyết toán tài chính và hạch toán vào tài khoản nợ phải trả cho thập thể (TK334) có Sở Tài chính vật giá Phú Yên biết. Khi có chủ trương cổ phần hóa chuyển sang hạch toán vào tài khoản nợ phải cho từng cá nhân (TK338) và "sẽ trả khi công ty có điều kiện"(?).

Trong số hàng trăm cán bộ công nhân viên bị Công ty XDGT Phú Yên chiếm dụng tiền lương có 193 trường hợp đã nghỉ hưu, chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động, thậm chí có người đã chết. Bê bối hơn, đến khi quỹ lương thừa "lộ diện", lãnh đạo Công ty XDGT Phú Yên bất chấp pháp luật khi chơi bài… hứa "sẽ trả khi công ty có điều kiện".

Theo quy định tại Bộ luật Lao động, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phúc lợi khác. Mặt khác, Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần cũng quy định: "Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ với người lao động trước khi chuyển sang công ty cổ phần hoặc chấm dứt hợp đồng lao động".

Ông Nguyễn Anh Toàn, đại diện cho hàng chục người lao động đã thôi việc, chuyển công tác cho biết: "Văn bản giải trình của Giám đốc Công ty XDGT Phú Yên không thấu tình, chưa đạt lý. Nếu không giải quyết được, chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa và buộc tính lãi theo quy định pháp luật". Đã đến lúc các cơ quan chức năng ở Phú Yên phải sớm can thiệp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động

Phương Lan