Trong những tháng đầu năm nay, Hội phối hợp cùng các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tốt các nội dung trong công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2008; Và sơ kết một năm thực hiện vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hội còn tham mưu cho UBND tỉnh triển khai dự án xây dựng làng Hữu nghị Việt - Hàn nhằm chăm lo cho trẻ em bị chất độc da cam/dioxin

Thy Ngân