Trong đó, có 12 bị can bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, gồm: Nguyễn Thành Lê, Huỳnh Đức Trí, Trần Huyền Ân, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Bá Thấn, Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Cao Vũ, Phan Quang Đức, Nguyễn Thị Diệu Linh..., đều trú tại Quảng Nam.

Từ năm 2003 đến giữa tháng 9/2013, các đối tượng trên đã cấu kết làm giả hàng loạt loại văn bằng, chứng chỉ của các trường trung cấp, cao đẳng đại học, các cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ và bán cho những người có nhu cầu mua bằng giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thân Lai