Sai phạm của ông Tổng xảy ra khi còn làm Trưởng phòng Giao thông – Xây dựng huyện Lai Vung. Ông Tổng đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, lấn chiếm một phần đất bãi bồi tại địa phương để sử dụng, rồi cho người khác thuê và thiếu tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài việc yêu cầu kỷ luật đối với ông Tổng, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Tháp cũng đề nghị kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn Vĩnh