Cụ thể, Hải quan Tân Sơn Nhất đã xác định nam hành khách, quốc tịch Việt Nam, làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật thuộc đối tượng trọng điểm.

Số tiền khách xuất cảnh mang theo không khai báo.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, ngoài định mức hành lý theo quy định, đối tượng còn mang theo 3.210.000 yên Nhật không khai báo. 

Đ.Thắng