Kiểm tra định kỳ hoạt động khoáng sản tại các tỉnh Hà Giang, Nghệ An; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khi Luật Khoáng sản năm 1996 có hiệu lực tại 6 tỉnh gồm Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên.

Qua thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền 5,26 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt 22 đơn vị không nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản với tổng số tiền 1,63 tỷ đồng; xử phạt 4 đơn vị có vi phạm về chấp hành giấy phép với tổng số tiền 0,93 tỷ đồng; xử phạt 13 đơn vị khai thác với các hành vi khác với số tiền 2,7 tỷ đồng

K.Vy