Thời gian gần đây, xuất hiện những cuộc gọi Trung tâm cấp cứu 115 không rõ nội dung, gọi đến phá rối (chiếm khoảng 70% tổng số cuộc gọi). 

Cao điểm nhất là ngày 15/4/2020, Trung tâm nhận được cuộc gọi từ một số thuê bao 096.881.xxxx gọi đến liên tục, với 251 cuộc (thời lượng từ 1 giây đến 23 giây), thời gian gọi từ 14h12 đến 23h42, không có nội dung (chỉ nghe tiếng ti vi).

Trung tâm cấp cứu 115 tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19

Việc này đã ảnh hưởng đến việc xử lý các cuộc gọi thực sự cần thiết khác của người dân cũng như gây áp lực cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi. Đặc biệt là trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhiều trong phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay.

 Trước tình hình này, Trung tâm cấp cứu 115 đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố, Sở Thông tin & Truyền thông xem xét, có giải pháp hỗ trợ đơn vị để ngăn chặn những trường hợp nêu trên.

Trung tâm cấp cứu 115 thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi của người dân với nhu cầu cấp cứu, chăm sóc sức khỏe trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp thông qua đầu số 115.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận sàng lọc, tư vấn, chuyển bệnh những trường hợp nghi ngờ hoặc có liên quan từ nhiều nguồn: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ở sân bay, ga xe lửa, bến tàu; các khu cách ly tập trung; các cơ sở y tế khác; các chốt kiểm dịch COVID-19 của thành phố; cộng đồng từ người dân liên quan đến dịch bệnh và những thắc mắc hoặc triệu chứng giống bệnh COVID-19...


Nguyễn Cảnh