Qua xác minh, việc xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách không được thực hiện đúng cam kết, không đúng theo thiết kế bảng vẽ, về chất liệu sử dụng không đảm bảo; một số hạng mục còn dở dang, chưa hoàn thiện, một số căn nhà chậm tiến độ hoàn thành; một số căn nhà không xây dựng, nhà thầu khoán cho gia đình tự xây dựng giá thấp hoặc đổ vật tư không tương xứng với giá trị nhà tình nghĩa được quy định 57,3 triệu đồng/căn; một số căn nhà xây dựng xong còn nợ tiền người dân, gây tâm lý bất an. Trong khi đó, nhiều hộ dân cho rằng, có tình trạng “ăn chặn, xén bớt tiền xây nhà tình nghĩa”, làm ảnh hưởng đến đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và ảnh hưởng uy tín địa phương.

Công ty Bình Lâm bị tố chây ỳ thanh toán tiền xây dựng nhà tình nghĩa.

Ban Nội chính đã đề xuất Thành ủy, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương phối hợp tiến hành kiểm tra và giám định chất lượng thi công các công trình nhà tình nghĩa chưa đạt yêu cầu. Qui rõ trách nhiệm đơn vị thi công và phải bù đắp phần không đạt yêu cầu theo thiết kế đã quy định, nếu cần thay đổi đơn vị thi công vì đã làm không tốt trách nhiệm để sớm thi công những hộ còn lại. Đồng thời, yêu cầu xử lý hình sự nếu vi phạm pháp luật về tiêu cực tham nhũng, vu khống “ăn chặn, xén bớt” tiền xây dựng nhà tình nghĩa

Văn Vĩnh