Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, trong tiến trình phát trển và hội nhập thế giới, Việt Nam luôn ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Việt Nam đã xây dựng và nâng cấp các tuyến đường bộ nằm trong hệ thống đường bộ châu Á, đường bộ ASEAN và tiểu vùng Mekong mở rộng.

“Hội thảo lần này sẽ tạo ra một cơ hội lớn để chúng ta hiểu rõ hơn 2 Công ước này thông qua các tham luận của các chuyên gia UNESCAP, cũng như những chuyên gia trong nước và ngoài nước về mặt nội dung cũng như những điểm khác biệt giữa Luật Giao thông đường bộ Việt Nam với 2 công ước trên và tập trung vào khía cạnh ATGT đường bộ, và từ đó rút ra các kiến nghị và ý kiến về lộ trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam”.

Đặng Nhật