Kết quả điều tra thể hiện, Công ty cổ phần thiết bị xây lắp giao thông có một số tài liệu của Chi cục thuế quận Thanh Xuân và Chi nhánh Thăng Long của một ngân lớn ở Hà Nội được Hương thuê đánh máy một số nội dung sai sự thật, sau đó cắt mẫu dấu, chữ ký của ông Vũ Văn Thịnh là Phó chi Cục trưởng Chi cục thuế Thanh Xuân, sau đó dán mẫu dấu, chữ ký của ông Giám đốc Chi nhánh Thăng Long của một ngân hàng lớn ở Hà Nội lên tài liệu để phôtô lại rồi đến các phòng công chứng thuê người xác nhận đã sao các tài liệu được chứng thực từ bản chính. Các tài liệu này được Hương đưa cho Quang ký xác nhận trên từng tờ trước khi đóng gói hồ sơ mang nộp cho chủ đầu tư của các công trình để tham gia dự thầu.