Trước khi đi vào tranh luận, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Theo đó, VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai (nguyên TGĐ VNCB) khi cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét nguyên nhân hành vi phạm tội của các bị cáo xuất phát từ hành vi phạm tội của bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín), chưa xem xét tình trạng yếu kém của ngân hàng Đại Tín. Theo VKS, tình trạng yếu kém của ngân hàng Đại Tín là có thực, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc VNCB âm vốn chủ sở hữu hơn 18.000 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm

Ngoài ra, tại tòa phúc thẩm các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai cho rằng việc phân tách vụ án thành 2 giai đoạn gây bất lợi cho các bị cáo. Về ý kiến này, VKS cho rằng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tuy cùng gây thiệt hại cho VNCB.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 của vụ án, các cơ quan tố tụng chỉ xử lý hành vi “cố ý làm trái...”, “vi phạm quy định về cho vay...” liên quan đến việc rút tiền của VNCB; còn ở giai đoạn 2 xử lý việc sử dụng tiền gửi trái pháp luật liên quan đến việc vay vốn từ 3 ngân hàng khác. Đây là 2 vụ án độc lập, xử lý các hành vi độc lập nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo này.

Đối với nhóm các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, VKS cho rằng các bị cáo này đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội nên phải liên đới chịu trách nhiệm. Bản án sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Hình phạt đối với các bị cáo đã là rất nhẹ so với hậu quả các bị cáo gây ra nên không có cơ sở để giảm nhẹ.

Đối với 4 bị cáo bị kháng nghị theo hướng không cho hưởng án treo, theo VKS, tại bản án phúc thẩm VNCB giai đoạn 1, các bị cáo này đều được tuyên hưởng án treo, nay tiếp tục bị xét xử về một tội khác nhưng vẫn được TAND TP Hồ Chí Minh áp dụng án treo là vi phạm Điều 56, Điều 65 BLHS và vi phạm Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao: "không cho hưởng án treo đối với người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội khác thực hiện trước khi được hưởng án treo".

Về kháng cáo của ngân hàng CB và kháng nghị của Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh về số tiền 4.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ, theo nhận định của VKS, nguồn gốc số tiền này là bất hợp pháp và không phải là của Phạm Công Danh.

Hơn nữa số tiền này cũng chưa được hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB vì ngân hàng nhà nước không chấp nhận việc dùng tiền vay để tăng vốn điều lệ nên không có cơ sở pháp lý buộc CB trả lại số tiền này cho Phạm Công Danh. VKS cũng cho rằng số tiền 4.500 tỷ đồng không phải là đối tượng giải quyết của vụ án và không phải vật chứng của vụ án như án sơ thẩm nhận định nên không có cơ sở thu hồi như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Việc bản án sơ thẩm tuyên như trên gây thiệt hại cho Nhà nước nên đề nghị HĐXX phúc thẩm không thu hồi số tiền này. Về các kháng cáo của các ngân hàng, đơn vị và người liên quan như ông Trần Quí Thanh, VKS đề nghị HĐXX xem xét theo hướng có lợi để khắc phục tối đa thiệt hại của vụ án.

A.Huy - Hồng Sơn