Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 26 điều, áp dụng đối với Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra của CAND; Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của CAND; Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an, trạm Công an; các cơ quan, đơn vị khác của CAND và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xâm hại người dưới 18 tuổi trong dự thảo Thông tư là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục (hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, dâm ô, sử dụng vào mục đích khiêu dâm); mua bán, chiếm đoạt người; hành hạ, ngược đãi, bắt lao động trái quy định của pháp luật đối với người dưới 18 tuổi.

Công tác bảo vệ người bị hại dưới 18 tuổi là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư. Theo đó, khi có căn cứ xác định tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị hại là người dưới 18 tuổi hoặc người thân thích của họ bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại do việc cung cấp chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan đến tội phạm thì cơ quan điều tra phải áp dụng ngay các biện pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 486 của Bộ luật Tố tụng hình sự để bảo vệ họ.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương