Theo kết quả điều tra, bộ phận tài chính kế toán xã Hòa Quang Bắc đảm nhiệm hoạt động thu chi ngân sách hàng năm, các nguồn thu đều sử dụng biên lai thu tiền do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát hành, sau đó nộp vào Kho bạc nhà nước huyện Phú Hòa để quyết toán theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, từ tháng 10/2010 đến 12/2012, Hoàng và Siêng đã sử dụng biên lai do xã tự in ấn để thu nhiều khoản tiền bỏ ngoài sổ sách, trái nguyên tắc tài chính – kế toán, để “rút ruột” công quỹ gần 310 triệu đồng. Trong đó, Hoàng chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng, Siêng chiếm đoạt hơn 39 triệu đồng.

Hữu Toàn