Trong số 36 bị can có Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt  Nam (VNCB), Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; còn lại là cán bộ Ngân hàng VNCB; giám đốc, phó giám đốc của 14 công ty. 11 bị can bị truy tố tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”).

Đối với 25 bị can khác, bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong vụ án này, Phạm Công Danh là người chỉ đạo, tổ chức thực hiện tội phạm và những người tích cực, giúp sức đắc lực cho Phạm Công Danh là Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Hoàng Đình Quyết và Phan Minh Tùng.

Đào Minh Khoa