Đây là số tang vật được các cơ quan chức năng thu giữ trong các đợt kiểm tra hành chính tại các cơ sở buôn bán băng đĩa, tranh ảnh trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến hết năm 2013.

Các băng đĩa, tranh ảnh thu giữ có nội dung không lành mạnh, không nhãn mác, khiêu dâm, văn hóa đồi trụy... được tiêu hủy tại lò đốt của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp môi trường Bình Phước.

Được biết, trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014, đội kiểm tra liên ngành đã tổ chức 34 đợt kiểm tra tại gần 300 cơ sở kinh doanh băng đĩa trên toàn tỉnh. Qua đó phát hiện, xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính khoảng 50 cơ sở vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hơn 260 triệu đồng

T.Thành-C.B.