Theo cáo trạng, năm 2014, Hà Thị Ánh Sao xin vào làm tại Công ty CP Thép Sài Gòn và được giao nhiệm vụ quản lý thị trường miền Nam, phụ trách chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Đến năm 2016, Công ty Thép Sài Gòn sáp nhập vào Công ty cổ phần Phương Anh nhưng Sao vẫn nắm giữ chức vụ trên.

Bị cáo Hà Thị Ánh Sao tại tòa

Trong thời gian làm việc, Sao thành lập thêm công ty riêng để nhập hàng từ Công ty Phương Anh về bán lại kiếm lời. Để không bị phát hiện, Sao thuê người khác đứng tên làm giám đốc công ty Sao lập ra.

Quá trình mua bán, lợi dụng Công ty Phương Anh có nhiều sơ hở trong quản lý bán hàng nên Sao tự ý lấy hàng, không cần lệnh xuất; hoặc lấy danh nghĩa những khách hàng uy tín để bán hàng và thu tiền từ khách. 

Nhận tiền hàng, Sao không nộp hoặc chỉ nộp một phần về công ty. Để hợp thức hóa, Sao làm giả nhiều hợp đồng kinh tế, chứng từ, giả chữ ký đối tác.

Với thủ đoạn trên, trong vòng 8 tháng, Sao chiếm đoạt của Công ty Phương Anh hơn 30,4 tỷ đồng. Sao dùng số tiền này mua bất động sản, ôtô và tiêu xài cá nhân.

A.Huy - Hồng Sơn