Từ năm 2007 đến năm 2010, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Võ Văn Hồng đã lập 76 chứng từ khống rút tiền của dự án trồng rừng phòng hộ mua sắm trang thiết bị, vật tư cho đơn vị với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Võ Văn Hồng.

Sau đó, Hồng lấy những trang thiết bị, vật tư nói trên đem bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ 

V.Vĩnh – M.Thành