Ông Đỉnh cho rằng, Sở Y tế đã 2 lần điều động ông sai luật. Lần điều chuyển đến BVĐK Cái Nước là sai quy trình, sai quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Còn lần thứ 2 chuyển ông đến BVYHCT là không đúng về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong khi đó, trả lời báo chí, ôngNguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho rằng việc ông Trần Văn Việt, Giám đốc BVYHCT tỉnh Cà Mau ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Tăng Xuân Đỉnh là đúng thẩm quyền.

Trước đó, tháng 12-2016, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có quyết định điều động ông Tăng Xuân Đỉnh, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Cà Mau về làm Giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước (Cà Mau), nhưng ông Đỉnh không chấp hành vì cho rằng ông được đào tạo về chuyên môn, nên không phù hợp làm Giám đốc, không được quy hoạch làm Giám đốc BVĐK khu vực huyện Cái Nước.

Đến tháng 4-2017, ông Đỉnh bị kỷ luật cảnh cáo. Sau khi bị kỷ luật, ông Đỉnh tiếp tục ở lại công tác tại BVĐK tỉnh Cà Mau, vì nhiệm kỳ Phó Giám đốc của ông Đỉnh vẫn còn gần 3 năm. Tháng 8-2017, Sở Y tế tỉnh Cà Mau lại có quyết định điều động ông Đỉnh về làm nhân viên tại BVYHCT tỉnh Cà Mau, nhưng từ đó đến nay ông Đỉnh chưa một lần đến BVYHCT tỉnh Cà Mau.

Đ.Văn