Theo kết luận này, Liên danh Công ty TNHH MTV sản xuất, thương mại, dịch vụ Châu Cường và HTX thương mại vận chuyển Phương Lâm đã làm giả hồ sơ quyết toán của Trường trung học cơ sở Độc Lập, quận Phú Nhuận, để chiếm đoạt tiền trợ giá xe buýt học kỳ I năm học 2012 - 2013 là hơn 76 triệu đồng.

Trước đó, trong năm 2013, Thanh tra Sở GTVT cũng đã phát hiện 2 doanh nghiệp nói trên có hành vi tương tự trong việc lập hồ sơ giả của Trường tiểu học Bàu Sen, quận 5, để chiếm đoạt tiền trợ giá hơn 214 triệu đồng.

Trong đợt thanh tra nói trên, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã phát hiện 128 trường có sản lượng không đúng thực tế, có nhiều sai sót như chữ ký của học sinh trong danh sách đóng tiền đi xe đều cùng một nét chữ, màu mực, nhưng lại khác nhau qua từng tháng; một số học sinh không đi xe buýt nhưng vẫn có tên trong hồ sơ thanh toán; chấm công đi xe buýt nhiều hơn thực tế; điện thoại, địa chỉ của học sinh trên hồ sơ thanh toán không đúng thực tế xác minh…

Theo Sở GTVT, năm học 2012, kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và vận chuyển công nhân, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng phê duyệt là hơn 1.443 tỉ đồng.

Trung tâm đã thanh toán thực tế trợ giá đưa đón học sinh gần 109 tỉ đồng. Còn trong năm học 2013, Trung tâm phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đặt hàng nói trên là 1.342 tỉ đồng và đã thanh toán thực tế trợ giá đưa đón hơn 52 tỉ đồng.

T.K.