Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho thấy, với chức trách được giao, từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012 Hoàng và Siêng đã câu kết với nhau sử dụng biên lai do UBND xã Hòa Quang Bắc tự in ấn để ghi thu những khoản tiền do người dân giao nộp vào ngân sách địa phương từ nhiều nguồn. 

Sau đó hai đối tượng này bỏ ngoài sổ sách tài chính kế toán, không nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Phú Hòa theo quy định, không đưa vào quyết toán ngân sách trong niên độ tài chính với tổng số tiền 522.632.500 đồng.

Trong số đó kế toán Lê Xuân Hoàng chiếm đoạt 193.300.000 đồng, thủ quỹ Nguyễn Thị Siêng chiếm đoạt 39.314.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý vụ án nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn