Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tại xã Dân Hóa đang thi công nhà bán trú dân nuôi có tổng số vốn hơn 3 tỷ đồng và tại xã Hóa Sơn đang làm đường nội thôn hơn 500 triệu đồng, cả hai công trình trên đang thi công dang dở, nhưng hai ông chủ tịch xã đã chỉ đạo kế toán chuyển tiền cho đơn vị thi công, sau khi nhận tiền đơn vị thi công đã dừng thi công công trình và hiện lãnh đạo xã không thể liên lạc được với đơn vị thi công.

Hiện, cả hai ông Hồ Tuân và Đinh Xuân Đại đã bị đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã

Sông Lam