Theo kết quả điều tra: Vòa giữa năm 2018, anh P.M.K. cần tiền tiêu xài, nên tìm gặp Hiệp để thỏa thuận vay 20 triệu đồng; đồng thời thế chấp sổ BHXH và CMND của mình và hẹn đến tháng 3/2019 sẽ trả nợ và nhận lại sổ BHXH. Đến tháng 8/2019, Hiệp không thấy anh K. đến trả nợ như đã thỏa thuận nên rủ Hoàng tìm cách lấy tiền BHXH của K. Sau khi lấy được tiền, Hiệp sẽ chia cho Hoàng 10% trên tổng số tiền BHXH.
Hai đối tượng trục lợi tiền bảo hiểm xã hội

Sau đó, Hoàng đưa cho Hiệp một tấm ảnh màu kích cỡ 2x3cm của mình, để Hiệp dán đè lên vị trí ảnh trên CMND của anh K. Tiếp đó, Hoàng mang CMND đã được thay ảnh và sổ BHXH đến trụ sở BHXH thị xã Tân Uyên, xưng mình tên K. và đề nghị làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH một lần. Do không xác định được CMND đã bị thay ảnh, nên cán bộ tiếp nhận hồ sơ BHXH thị xã Tân Uyên đã hướng dẫn cho Hoàng (với tên giả Phan Minh K) làm thủ tục nhận tiền chế độ BHXH một lần; đồng thời giao phiếu hẹn đến ngày 29/8/2019 có mặt tại Bưu điện thị xã Tân Uyên để nhận tiền.

Đến ngày 29/8/2019, Hoàng đến Bưu điện thị xã Tân Uyên ký nhận tiền trợ cấp BHXH một lần và nhận hơn 53 triệu đồng. Hoàng đã giao tiền cho Hiệp và được Hiệp cho hơn 10 triệu đồng. Ngày 11/9/2019, vợ anh K. đến BHXH thị xã Tân Uyên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất của chồng, thì phát hiện vụ việc và trình báo Công an.

D.Anh-C.Bình