Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Việt Trì đề nghị truy tố 5 bị can về tội danh trên.

Các bị can gồm: Lê Sỹ Hồng (51 tuổi, Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì), Nguyễn Thành Trung (35 tuổi), Nguyễn Chí Thành (42 tuổi, cán bộ Phòng TN&MT TP Việt Trì), Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi), Dương Hồng Tuyến (40 tuổi, Phó trưởng Phòng TN&MT TP Việt Trì).

Quá trình điều tra xác định: Phòng TN&MT TP Việt Trì trực thuộc UBND TP Việt Trì. Theo sự phân công của lãnh đạo UBND TP Việt Trì, ông Lê Sỹ Hồng được giao theo dõi 11 xã, phường, trong đó có xã Thanh Đình, TP Việt Trì. 

Trong thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 9-2017, Dương Hồng Tuyến và Trịnh Thị Xuân Dung phụ trách, từ tháng 9-2017 đến tháng 7-2018 là ông Nguyễn Đức Sơn phụ trách các lĩnh vực được giao.

Bị can Lê Sỹ Hồng.

Về cán bộ, chuyên viên thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ (chuyển đổi mục đích sử dụng đất) của các đơn vị thì từ năm 2014 đến tháng 11-2016 là Nguyễn Thành Trung. Từ tháng 11-2016 đến tháng 9-2017 là Nguyễn Đức Sơn và từ tháng 9-2017 đến tháng 8-2018 là Nguyễn Chí Thành...

Từ năm 2014 đến tháng 7-2018, Phòng TN&MT  TP Việt Trì thực hiện quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ TN&MT; Thông tư liên tịch số 88/2016/ TTLT/ BTC- BTNMT ngày 22-6-2016, quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Nhưng trong quá trình thực hiện từ năm 2014 đến hết năm 2017, Phòng TN&MT TP Việt Trì và Văn phòng đăng ký sử dụng đất TP Việt Trì vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo các quy định ở trên.

Cụ thể, chưa sử dụng phiếu điều chuyển thông tin do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Việt Trì ký mà vẫn sử dụng phiếu thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo phòng và lãnh đạo ủy ban phê duyệt và chuyển cho Chi cục thuế TP Việt Trì để xác định nghĩa vụ tài chính cho người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong đó, Sơn, Trung và Thành là người có trách nhiệm trực tiếp thẩm định hồ sơ chuyển nhượng, chia tách và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn, đất lâu năm khác sang đất ở đối với các thửa đất tại xã Thanh Đình. Các cá nhân trên đã không thực hiện các bước thẩm định theo đúng quy định tại Nghị định 43 và Thông tư số 30.

Cụ thể, không trực tiếp xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất..., nhưng vẫn xác định có nhà ở trên đất trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất (trên thực tế không có nhà ở) đối với các hồ sơ chuyển đổi mục đích từ đất vườn thành đất ở. 

Sau khi lập hồ sơ thẩm định, Sơn, Trung, Thành trình hồ sơ và phiếu thẩm định để Dương Hồng Tuyến ký duyệt vào mục lãnh đạo UBND TP Việt Trì.

Mặc dù, biết rõ 3 cá nhân nêu trên không đi kiểm tra thực địa và trong hồ sơ không có biên bản kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng trên đất của cán bộ Phòng TN&MT TP Việt Trì nhưng lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo UBND TP Việt Trì ký duyệt phiếu thẩm định, xác định đủ điều kiện và có nhà ở trên đất để Chi cục Thuế TP Việt Trì làm căn cứ áp dụng mức thu tiền 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất vườn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số 815 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Trung đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao để làm trái công vụ trong việc thẩm định 3 hồ sơ chuyển mục đích thành 6 thừa đất ở, với diện tích 930m2 tại địa bàn xã Thanh Đình, gây thiệt hại 222 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2017, Trung không trực tiếp thẩm định hồ sơ của ông Thành (tặng, cho con là Nguyễn Thị Hải) chuyển mục đích sử dụng đất thành 1 thửa đất ở với diện tích 100m². 

Tuy nhiên, Trung đã giúp ông Thành thể hiện trong đơn, biên bản kiểm tra công trình xây dựng trên đất có nhà ở trên đất để xin xác nhận của UBND xã Thanh Đình. Trung hiểu rõ làm hồ sơ như vậy để giúp ông Thành được hưởng mức 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất vườn.

Sau đó, Trung trực tiếp gặp để nhờ Thành, Sơn và Hồng giúp đỡ ký duyệt hồ sơ thẩm định của ông Thành. Bản thân Trung muốn tạo được uy tín với ông Thành và cán bộ, lãnh đạo UBND xã Thanh Đình vì Trung đang có hoạt động kinh doanh tại xã...

Đối với Nguyễn Đức Sơn, trong thời gian từ tháng 11-2016 đến tháng 9-2017, đối tượng đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao để làm trái công vụ trong việc thẩm định 3 hồ sơ chuyển đổi mục đích thành 9 thửa đất ở với diện tích 1.370m² tại địa bàn xã Thanh Đình, gây thiệt hại cho Nhà nước 342 triệu đồng.

Mặt khác, trong thời gian từ tháng 9-2017 đến tháng 7-2018, với chức năng nhiệm vụ được giao, ký thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ đối với những xã, phường do mình phụ trách, trong đó có xã Thanh Đình, Thành trình hồ sơ và phiếu thẩm định để Sơn ký duyệt vào mục lãnh đạo Phòng TN&MT TP Việt Trì.

Mặc dù biết rõ Thành không đi kiểm tra thực địa và trong hồ sơ không có biển bản kiểm tra, hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Thành nhưng Sơn vẫn ký duyệt phiếu thẩm định 3 hồ sơ chuyển đổi mục thành 6 thửa đất ở, với diện tích 1.000m², xác định có đủ điều kiện và có nhà ở trên đất để Chi cục Thuế TP Việt Trì làm căn cứ áp dụng mức thu tiền 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất vườn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, đối tượng đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao để làm trái công vụ, trong việc thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở tại địa bàn xã Thanh Đình, dẫn đến gây thiệt hại cho Nhà nước 592 triệu đồng. 

Nguyễn Chí Thành cũng lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao để làm trái công vụ trong việc thẩm định, gây thiệt hại cho Nhà nước 250 triệu đồng.

Bị can Dương Hồng Tuyến được giao thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ đối với những xã, phường do mình phụ trách, trong đó có xã Thanh Đình. 

Khi Sơn trình hồ sơ và phiếu thẩm định để Tuyến ký duyệt vào mục lãnh đạo Phòng TN&MT, Tuyến biết rõ Sơn không đi kiểm tra thực địa và trong hồ sơ không có các biên bản kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Sơn; không xác định có nhà hay không nhưng vẫn ký duyệt phiếu chi. Hành vi của Tuyến đã đồng phạm với Sơn, gây thiệt hại cho Nhà nước 342 triệu đồng.

Ngoài ra, Dương Hồng Tuyến đã ký duyệt 2 hồ sơ ông Hoàng Công Thiết và hộ ông Hoàng Như Ân do Nguyễn Thành Trung thẩm định như đã nêu trên. Trung đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc thẩm định đối với 2 hồ sơ trên.

Trong vụ án này, Trung đã dùng thủ đoạn là khi trình Tuyến ký duyệt thì trong hồ sơ không thể hiện có nhà ở trên đất. Nhưng sau khi Tuyến ký xong thì Trung mới bổ sung nội dung có nhà trên đất vào các tài liệu có trong hồ sơ nên Tuyến không biết việc Trung đã làm. Lê Hồng Sỹ được giao trực tiếp theo dõi và ký duyệt các hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn các phường.

Dù biết Sơn, Thành, Tuyến không đi kiểm tra thực địa và trong hồ sơ không có các biên bản kiểm tra hiện trạng nhưng Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì vẫn ký duyệt phiếu thẩm định, dẫn đến những sai phạm như trên. 

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ sai phạm của một số cán bộ Chi cục Thuế TP Việt Trì đối với 9 hồ sơ do 5 bị can thẩm định. 9 hồ sơ không có phiếu điều chuyển thông tin...

Và khi biết trong hồ sơ không có biên bản kiểm tra thực địa, kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng trên đất do cán bộ Phòng TN&MT Việt Trì trực tiếp thực hiện theo quy định nhưng vẫn không trả lại hồ sơ, yêu cầu thẩm định lại... Việc làm chưa hết trách nhiệm là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho Nhà nước như trên.

Xuân Mai