Theo kết luận của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng vừa công bố, năm học 2012-2013 tại Trường THPT Cao Thắng (địa chỉ số 11 Đống Đa, TP Huế), công tác quản lý tài chính, kế toán trường có nhiều thiếu sót, sai phạm.

Cụ thể, trường đã sai phạm trong sử dụng nguồn thu từ việc dạy thêm, học thêm như mức thu phí học thêm quá cao so với quy định; tỷ lệ chi nguồn thu dạy thêm chưa hợp lý; Ban Giám hiệu nhà trường cùng với hội phụ huynh học sinh đề ra nhiều loại quỹ; huy động học sinh nộp nhiều khoản trái quy định...

Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu Trường THPT Cao Thắng thu hồi và nộp lại ngân sách số tiền thu chi sai phạm trên 565 triệu đồng; đồng thời đề nghị kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân gây ra sai phạm.

A.Khoa