Hành vi của bà Mỹ Lanh vi phạm điểm a, khoản 6, và điểm b, khoản 4 điều 17 và điểm a, khoản 3, điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, quyết định nêu trên còn áp dụng biện pháp tịch thu hộ chiếu phổ thông và thị thực đã cấp cho Nguyễn Thị Hồng Liên là người bà Dương Thị Mỹ Lanh đã mượn CMND để làm hộ chiếu.

Hữu Toàn