Trong thời gian điều hành, lãnh đạo ở địa phương, Bí thư và Phó Bí thư  Đảng uỷ xã Tân Hội thiếu kiểm tra để UBND xã lấy đất công đưa vào phương án bồi thường đất cá nhân, khi nhận tiền lại nộp vào ngân sách với nội dung khác. Sau đó, rút tiền chi cho hoạt động thường xuyên và chi tiếp khách vi phạm nguyên tắt thu chi tài chính; vi phạm trong việc điều hành thu chi nguồn kinh phí bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới…

V.V. – P.H.