Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị Bộ trưởng Bộ Công chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ thông tin trên để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm. Trường hợp thông tin nói trên không đúng, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an và phía Hoa Kỳ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Thanh Hằng