Như Báo CAND đã có loạt bài phản ánh, hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ trên địa bàn xã Vĩnh Hà đã bị chặt trụi để trồng mới rừng sản xuất và khai thác gỗ trái phép. Sau khi Báo CAND thông tin, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và lực lượng liên ngành do UBND huyện Vĩnh Linh thành lập, đã tổ chức kiểm tra thực trạng rừng ở đây bị tàn phá. Theo đó, bước đầu xác định khu vực rừng bị tàn phá thuộc các Tiểu khu rừng 585 và 586 thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn xã Vĩnh Hà. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn chưa xác định được chủ sở hữu rừng nói trên.

Rừng phòng hộ ở Vĩnh Hà đã bị chặt phá ngổn ngang.
Thanh Bình