Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại CTM có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động và làm việc tại Đài Loan. Sau khi đã nghỉ việc tại công ty, do sẵn có mối quan hệ với một số cơ quan có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nên Thức tiếp tục môi giới cho người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Bị cáo Thức.

Từ cuối năm 2009 đến giữa năm 2010, Thức đã nhận của nhiều người với tổng số tiền gần 320 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thức không thực hiện được như đã hứa mà dùng tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị đòi tiền nhiền tiền, Thức đã bỏ trốn.

Nguyễn Hưng